Ellebel op Hitipeuw.NL

Let there be light

Collections/collecties

 

Algemene collectie literatuur over Molukkers in Nederland en daarbuiten, andere godsdiensten en naslagwerken.

Geschiedenis van wereldgodsdiensten, toegespitst op de geschiedenis en ontwikkeling van geloof en geloofsbeleving onder Molukkers

Geschiedenis en ontwikkeling molukse kerkgenootschappen in Nederland en haar moederkerk op de Molukken in Indonesie.

Toerustingswerk christelijk geloof, bestemd voor de kerkelijk veldwerkers, van predikant, kerkenraad tot zondagschoolleiders.

Beeld & Geluid Foto's , DVD's, CD's, radio-, video en TV opnames te zien of te beluisteren in onze AVM ruimte.

Kerkrituelen.  Liedteksten met muzieknotaties (4 stemmige stukken) voor (gemengde) zangkoren, bladmuziek voor suling (fluit)orkesten.

Bijzondere collecties:


  • schilderijtjes met Jezusfiguren of andere bijbelse voorstellingen
  • poezie-albums en dagboeken
  • tijdschriften en series uit schenkingen over geloof en spiritualteit en van molukse organisaties
  • bijzonder inventaris uit molukse (kamp/wijk) kerken.
  • Databank Molukse Personen (DMP)

 Deze pagina is verder niet bijgewerkt (tot 2018). Ga naar de website: www.molukskenniscentrum.com